Міжнародні документи щодо миробудування і перехідного правосуддя

Пропонуємо до ознайомлення міжнародні документи і авторитетні видання щодо миробудування і перехідного правосуддя. Матеріали надані співорганізатором проекту «Порозуміння» Національною платформою «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію».

Переглянути вебінари, що відбулися в рамках проєкту «Порозуміння. Релігійні спільноти і подолання поляризації українського суспільства» можна за посиланням:

Бібліографія:

 • Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей [по докладу Третьего комитета (A/60/509 и Add.1)] 60/147. Основные принципы и руководящие положения, касающиеся права на правовую защиту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений международных норм в области прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права  https://legal.un.org/avl/pdf/ha/ga_60-147/ga_60-147_ph_r.pdf 
 • БЕЗПЕКА У ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД. МІЖДИСЦИПЛІНАРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОГАЛИН В БЕЗПЕЦІ, Підходи ЄС до правосуддя у період конфлікту та перехідний період Явор Рангелов, Маріка Терос та Наташа КандічДокумент підготовано за замовленням Групи дослідження безпеки людини Фонд ім. Фрідріха Еберта SiT/WP/09/16  https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/EU-approaches-to-TJ-2016_ukr.docx
 • Загальні принципи політики ЄС щодо підтримки правосуддя перехідного періоду, 16 листопада 2015 р. в Раді закордонних справ ЄС була прийнята політична основа для підтримки правосуддя перехідного періоду. Документ отримав назву «Загальні принципи політики ЄС щодо підтримки правосуддя перехідного періоду» (The EU’s Policy Framework on support to transitional justice). Таким чином, ЄС став першою регіональною організацією, яка має спеціальну стратегію щодо правосуддя перехідного періоду. Розвиваючи міжнародні принципи перехідного правосуддя, визначені в документах ООН, ЄС готовий надавати значні внески, пов’язані із фінансуванням правосуддя, ініціативами встановлення правди, інституційними реформами та програмами відшкодування, включаючи підтримку громадянського суспільства та жертв конфліктів. https://helsinki.org.ua/articles/zahalni-pryntsypy-polityky-es-schodo-pidtrymky-pravosuddya-perehidnoho-periodu/ 
 • The EU’s Policy Framework on support to transitional justice https://eeas.europa.eu/top_stories/pdf/the_eus_policy_framework_on_support_to_transitional_justice.pdf
 • Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 27 апреля 2016 года [без передачи в главные комитеты (A/70/L.43*)] 70/262. Обзор миростроительной архитектуры Организации Объединенных Наций https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/RES/70/262
 • Федеральний Уряд, Спільна міжвідомча стратегія на підтримку «Роботи з минулим та примирення (перехідного правосуддя)»,  у контексті запобігання кризам, управління конфліктами та побудови миру https://civilmplus.org/wp-content/uploads/2020/01/MYD-Hermanyy-Spil-na-mizhvidomcha-stratehiia-2019.pdf
 • Господство права и правосудие переходного периода в конфликтных и постконфликтных обществах Доклад Генерального секретаря //www.un.org/securitycouncil/ru/content/secretary-generals-reports-submitted-security-council-2004
 • Поощрение и защита всех прав человека, гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав, включая право на развитие Резолюция, принятая Советом по правам человека* 12/12. Право на установление истины  http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=dtYoAzPhJ4NMy4Lu1TOebIM8c1X4GZjGEGHV9SBM9XSHKOq7THZaI%2Fr3Y7zXklg%2Be4rLyqWi8BER2cRiFlwWierr05BRVJElwt%2BHnmxWD%2FyzXQKBDsN2iTmkBGFaUMlp 
 • Діалог в моделі правосуддя перехідного періоду: особливості і функції: наук.-практ. вид. / Ірина Брунова-Калісецька, Тетяна Кисельова, Олег Мартиненко. — Київ, 2020. — 60 с. http://www.ucipr.org.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=205&lang=ua
 • Амністія та люстрація: механізми перехідного правосуддя для майбутнього України. Огляд міжнародної практики та національного законодавства: наук.-практ. вид. / Мартиненко О.А., Семьоркіна О.М. — Київ, 2020. — 84 с. http://www.ucipr.org.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=205&lang=ua
 • Амністії та інклюзивне політичне врегулювання, переклад, Луїза Малліндер http://www.ucipr.org.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=205&lang=ua 
 • Belfast Guidelines on Amnesty and Accountability (Transitional Justice Institute, 2013) Available at: ] https://www.ulster.ac.uk/research/institutes/transitional-justice-institute/research/ current-projects/belfast-guidelines-on-amnesty-and-accountability [accessed 26 June 2018] 
 • Peace Agreements Database. Available at: ] https://www.peaceagreements.org  [accessed 6 June 2018]
 • Cодействие установлению истины, правосудию, возмещению ущерба и гарантиям недопущения нарушений. Доклад Специального докладчика по вопросу о содействии установлению истины, правосудию, возмещению ущерба и гарантиям недопущения нарушений 2019 https://undocs.org/ru/A/HRC/42/45
 • Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 18 декабря 2013 года [по докладу Третьего комитета (A/68/456/Add.2)] 68/165. Право на установление истины https://www.un.org/ru/ga/68/docs/68res2.shtml
 • Н.А. Бобринский Правовые основы правосудия переходного периода в документах Организации Объединенных Наций https://www.academia.edu/11958171/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%85_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
 • МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ДЛЯ ПОСТКОНФЛИКТНЫХ ГОСУДАРСТВ Программы по возмещению ущерба. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ Нью-Йорк и Женева, 2008 год https://www.refworld.org.ru/type,OPGUIDELINE,,,52554ec762,0.html
 • ИНСТРУМЕНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСПОДСТВА ПРАВА В ПОСТКОНФЛИКТНЫХ ГОСУДАРСТВАХ Проверка: основа для практической деятельности. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ Нью-Йорк и Женева, 2006 год, https://www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawMappingru.pdf
 • 2004: Report of the Secretary-General on the Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-conflict Societies. UN Doc. S/2004/616
 • 2005: Basic Principles on the Right to a Remedy and Reparation. UN Doc. A/RES/60/147 
 • 2005: Report of the Independent Expert to Update the Set of Principles to Combat Impunity, Diane Orentlicher. UN Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1
 • 2005: Report of the Special Rapporteur on Housing and Property Restitution in the Context of the Return of Refugees and Internally Displaced Persons, Paulo Sérgio Pinheiro. UN Doc. E/CN.4/Sub.2/2005/17
 • 2008: Nuremberg Declaration. UN Doc. A/62/885.
 • 2010: Guidance Note of the Secretary-General: United Nations Approach to Transitional Justice 
 • 2012: Resolution on the creation of a Special Rapporteur on the Promotion of Truth, Justice, Reparation and Guarantees of Non-recurrence. UN Doc. A/HRC/RES/18/7
 • 2014: Resolution adopted by the General Assembly of the United Nations. Right to the truth. UN Doc. A/RES/68/165
 • 2018: Report of the Special Rapporteur on the Promotion of Truth, Justice, Reparations and Guarantees of Non-recurrence. A/73/336
 • 2015: The EU’s Policy Framework on support to transitional justice
 • Загальні принципи політики ЄС щодо підтримки правосуддя перехідного періоду https://helsinki.org.ua/articles/zahalni-pryntsypy-polityky-es-schodo-pidtrymky-pravosuddya-perehidnoho-periodu/?fbclid=IwAR1RUntoHfY9QtQOe068wjFt3OFs2jCZ-D6MlOIApA3Ax9YGBKPX2XNwjJI 
 • Питання виплати грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/767-2020-п?fbclid=IwAR1cdvnR-eaI504hKT9f6En3aBT5fuy2lLUh-BYnWSakSH8j53yOyCRQg14#Text 
 • Про затвердження Порядку надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій та розміру грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/947-2013-п?fbclid=IwAR0kvD7ZciRlFlLDkzLS_MWI9gqL03Oy-5Kez3rgE_5V6b920I6l6YroNe0#top

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *