Читання 9 липня

Читання дня

Євангеліє

У п’ятнадцятий же рік правління Тиверія кесаря, коли Понтій Пілат правив в Іудеї, Ірод був четвертовладником у Галілеї, Филип, брат його, був четвертовладником в Ітуреї і Трахонітському краї, а Лісаній був четвертовладником в Авілінеї,

за первосвященників Анни і Каіафи, було слово Боже до Іоанна, сина Захарії, в пустині.

І він проходив по всій околиці Іорданській, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів,

як написано в книзі слів пророка Ісаії, котрий говорить: глас вопіющого в пустині: приготуйте путь Господу, прямими зробіть стезі Йому;

кожна долина хай наповниться і всяка гора і горб знизяться, і стануть кривизни прямими, і вибоїсті дороги рівними;

і побачить всяка плоть спасіння Боже (Іс. 40, 3–5).

Іоанн говорив народові, що приходив хреститися від нього: породження єхиднині! хто навчив вас втікати від майбутнього гніву?

Сотворіть же достойні плоди покаяння, і не думайте говорити в собі: отець у нас Авраам, бо кажу вам, що Бог з каміння цього може сотворити дітей Авраамові.

Вже й сокира біля кореня дерев лежить: всяке дерево, що не приносить доброго плоду, зрубують і кидають у вогонь.

І питав його народ: що ж нам робити?

Він сказав їм у відповідь: у кого дві одежі, той дай тому, хто не має, і в кого є їжа, роби те саме.

Прийшли і митарі хреститися і сказали йому: учителю, що нам робити?

Він відповідав їм: нічого не вимагайте більше того, що призначено вам.

Питали його також і воїни: а що нам робити? І сказав їм: нікого не кривдіть, не обмовляйте і задовольняйтеся платою вашою.

Коли ж народ чекав і всі думали в серцях своїх про Іоанна, чи не Христос він,–

Іоанн усім відповідав: я хрещу вас водою, але йде Сильніший за мене, у Котрого я недостойний розв’язати ремінь взуття; Він хреститиме вас Духом Святим і вогнем.

Лопата Його в руці Його, і Він очистить тік Свій і збере пшеницю в засіки Свої, а солому спалить вогнем невгасимим.

І багато іншого благовіствував він народові, повчаючи його.

Ірод же, четвертовладник, якого Іоанн докоряв за Іродіаду, жінку брата його, і за все, що зробив Ірод лихого,

додав до всього іншого і те, що ув’язнив Іоанна в темницю.

Коли ж хрестився весь народ, і Іісус, охрестившись, молився, розкрилося небо,

і Дух Святий зійшов на Нього в тілесному вигляді, як голуб; і був голос з неба, Який говорив: Ти Син Мій Улюблений; в Тобі Моє благовоління!

Іісус, починаючи Своє служіння, був років тридцяти, і був, як думали, син Йосифів, Іліїв,

Матфатів, Левіїв, Мелхіїв, Іаннаїв, Йосифів,

Маттафіїв, Амосів, Наумів, Еслімів, Наггеїв,

Маафів, Маттафіїв, Семеіїв, Йосифів, Іудин,

Іоаннанів, Рисаїв, Зоровавелів, Салафіїлів, Ниріїв,

Мелхіїв, Аддіїв, Косамів, Елмодамів, Ірів,

Іосіїв, Єлієзерів, Іорімів, Матфатів, Левіїв,

Симеонів, Іудин, Йосифів, Іонанів, Єліакимів,

Мелеаїв, Маїнанів, Маттафаїв, Нафанів, Давидів,

Ієссеїв, Овідів, Воозів, Салмонів, Наассонів,

Амінадавів, Арамів, Єсромів, Фаресів, Іудин,

Яковів, Ісааків, Авраамів, Фаррин, Нахорів,

Серухів, Рагавів, Фалеків, Єверів, Салинів,

Каїнанів, Арфаксадів, Симів, Ноїв, Ламехів,

Мафусалів, Єнохів, Іаредів, Малелеїлів, Каїнанів,

Єносів, Сифів, Адамів, Божий.

 

Євангеліє від Луки,
Глава  3

Апостол

Є вірна чутка, що у вас з’явилося блудодіяння і притому таке блудодіяння, якого не чути навіть у язичників, що хтось за жінку має жінку батька свого.

І ви загордилися, замість того, щоб краще плакати, і того, хто вчинив таке, вилучити з середовища вашого.

А я, будучи відсутній тілом, але присутній духом, уже вирішив, ніби знаходячись у вас: того, хто вчинив таке діло, у зібранні вашому, в ім’я Господа нашого Іісуса Христа разом з моїм духом, силою Господа нашого Іісуса Христа, віддати сатані на виснаження плоті, щоб дух спасся в день Господа нашого Іісуса Христа.

Нічим вам хвалитися. Хіба не знаєте, що мала закваска заквашує все тісто?

Отож очистіть стару закваску, щоб бути вам новим тістом, бо ви – безквасні, адже Пасха наша, Христос, закланий за нас.

Тому будемо святкувати не зі старою закваскою, не із закваскою злоби та лукавства, а з опрісноками чистоти і істини.

Я писав вам у посланні – не знатися з блудниками; проте, не взагалі з блудниками світу цього, або лихварями, або крадіями, або ідолослужителями, бо інакше треба було б вам вийти із світу цього.

Нині ж писав вам, щоб ви не єдналися з тим, хто, називаючись братом, залишається блудником або лихварем, або ідолослужителем, або лихословцем, або п’яницею, чи крадієм; з таким навіть і не їсти разом.

Бо що мені судити і зовнішніх? Хіба не внутрішніх ви судите?

А зовнішніх судить Бог. Отже, вилучіть розпутного від вас самих.

 

Перше послання до корінфян святого апостола Павла,
Глава 5

Старий Заповіт

Господь промовив до Мойсея, кажучи: Промов до ізраїльських синів та скажи їм:

Якщо якийсь чоловік складатиме обітницю як вартість своєї душі Господу, то ось яка буде вартість мужчини віком від двадцяти до шістдесяти років: його вартість буде п’ятдесят дидрахм срібла, важачи священною вагою; відповідна ж вартість жінки буде тридцять дидрахм. А якщо вони віком від п’яти до двадцяти років, то вартість хлопця буде двадцять дидрахм, а дівчини – десять дидрахм. А віком від одного місяця до п’яти років вартість хлопця буде п’ять дидрахм срібла, а дівчини – три дидрахми. Якщо ж вони віком від шістдесяти років і вище, то якщо це буде мужчина, вартість буде п’ятнадцять дидрахм срібла, а якщо жінка – десять дидрахм. Якщо ж він буде надто бідний для такої вартості, то нехай стане перед священиком, і нехай священик його оцінить – згідно з тим, на що спроможна рука того, хто склав обітницю, священик його оцінить.

А якщо посвячене буде з худоби, з якої можна приносити дар Господу, то те, що він із неї дасть Господу, буде святим. Хай він не замінює його – ні доброго поганим, ані поганого добрим. Якщо ж він таки замінитьao худобину худобиною, то і вона, і її заміна будуть святі.

Якщо ж це буде якась нечиста худоба, з якої не можна приносити дару Господу, то нехай він поставить ту худобину перед священиком, і нехай священик оцінить її, чи вона добра, чи погана, і як священик оцінить, так і буде. А якщо власник буде викуплятиap її, то нехай додасть до її вартості ще п’яту частину.

Якщо якийсь чоловік посвятить як святе для Господа свій дім, то нехай священик оцінить його, чи він добрий, чи поганий: як священик його оцінить, так і буде. Якщо той, хто посвятив його, захоче викупити свій дім, нехай додасть до того ще п’яту частину з грошей вартості, і він залишиться його.

Якщо ж якийсь чоловік посвятить Господу частину поля зі своєї посілості, то нехай його вартість буде встановлена відповідно до його посіву: мірка ячменю по п’ятдесят дидрахм срібла. Якщо він посвятить своє поле, починаючи від самого року звільнення, то воно буде по його повній вартості. Якщо ж він посвятить своє поле пізніше, якийсь час після року звільнення, то нехай священик обрахує гроші за роки, що залишаються до наступного року звільнення, і від його повної вартості буде віднято. Якщо той, хто посвятив поле, захоче викупити його, то нехай додасть п’яту частину грошей до його вартості, і воно зашиться його. Якщо ж він не викупить того поля і продасть те поле іншій людині, то він більше не зможе викупити його; а коли прийде рік звільнення, те поле буде посвячене Господу як виділена земля і стане посілістю для священика. Якщо ж він посвятить Господу частину поля, яке він купив, тобто яке не є з поля його посілості, то нехай священик обрахує йому повну вартість від року звільнення і нехай він того ж дня віддасть вартість як посвячене Господу. А в рік звільнення те поле буде віддане людині, в якої він його купив, якій належала посілість землі.

Нехай кожна вартість буде у священних мірах ваги: одна дидрахма матиме двадцять оболів.

А кожне первородне, що народиться у твоєї худоби, буде Господнє, тож хай ніхто не посвячує його: чи це теля, чи це вівця, – вони вже Господні. Якщо ж воно буде з нечистих чотириногих, то нехай він відшкодує його за його вартістю, додасть до того п’яту частину, і воно залишиться його. А якщо ж він не викупить його, то нехай воно буде продане за його вартістю.

Але ніщо, що буде закляте, що людина посвятить Господу із закляттям – із усього, що їй належить, від людини до худоби, чи з поля її посілості, – не може продаватися і не може викуплятися. Все, що закляте, буде святим святих для Господа. І ніхто, хто з людей буде посвячений із закляттям, не може бути викуплений, але нехай буде неодмінно вбитийaq.

Кожна десята частина з землі, з насіння землі та плоду дерев, належатиме Господу. Це святе для Господа. Якщо ж якийсь чоловік буде викуплятиar свою десятину, то нехай додасть до того п’яту частину, і вона буде його. І кожна десята частина з великої та дрібної худоби, кожне, що при перерахунку пройде під палицею під десятим числом, буде святим для Господа. Не замінюй гарне поганим. Якщо ж ти таки замінишas його, то і його заміна стане святою і не зможе бути викупленою.

Це заповіді, які Господь заповів Мойсеєві для ізраїльських синів на горі Синай.

 

Третя книга Мойсея Левітів,
Глава 27

© Українське Біблійне Товариство, 2011, переклад Біблії