Дискримінація (Підбурювання до дискримінації, Пряма дискримінація, Непряма, Позитивні дії)

Дискримінація — ситуація, за якої особа або група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними, зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі, встановленій цим Законом (Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»). Розрізняють пряму, непряму дискримінацію, підбурювання до дискримінації, утиски. Пряма дискримінація — ситуація, за якої з особою та/або групою осіб за їх певними ознаками поводяться менш прихильно, ніж з іншою особою та/або групою осіб в аналогічній ситуації, крім випадків, коли таке поводження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними (Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»). Під  непрямою дискримінацією розуміють — ситуацію, за якої внаслідок реалізації чи застосування формально нейтральних правових норм, критеріїв оцінки, правил, вимог чи практики для особи та/або групи осіб за їх певними ознаками виникають менш сприятливі умови або становище порівняно з іншими особами та/або групами осіб, крім випадків, коли їх реалізація чи застосування має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними (Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»). Підбурювання до дискримінації — вказівки, інструкції або заклики до дискримінації стосовно особи та/або групи осіб за їх певними ознаками (Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»). Поняття дискримінації на законодавчому рівні було визначено в Україні в 2012 році, коли набув чинності Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 6 вересня 2012 року № 5207-VI, який визначаються організаційно-правові засади запобігання та протидії дискримінації з метою забезпечення рівних можливостей щодо реалізації прав і свобод людини і громадянина. В той же час в Конституції України, Ст. 24, Стаття 24. закладається принципи рівності та недискримінації – “Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками”.

Міжнародні організації тривалий час розвивали положення антидискримінаційної політики. Принципі запобігання, протидії дискримінації, закладені в концепт прав людини.

В ЄС, на рівні Європейського союзу у 2000 році було ухвалено 2 антидискримінаційні Директиви ЄС: Директиви про рівність у сфері зайнятості,  Директиви про расову рівність, що встановила заборону дискримінації за ознакою раси та етнічного походження у контексті зайнятості, а також у питаннях доступу до системи добробуту, соціального захисту, товарів та послуг. Відповідні документи сприяли рівності в питаннях ринку труда, освіті, соціальних послухах, охороні здоров’я. В системі ООН ухвалено  перелік договорів у сфері прав людини, що містять антидискримінаційні положення, зокрема: Міжнароднийпакт про громадянські і політичні права, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації , Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, Конвенція проти катувань, Конвенція про права дитини, Конвенція про захист прав осіб з обмеженими можливостями 2006 року та ін.

При формуванні засад політики стосовно запобігання дискримінації важливо розуміти поняття Позитивні дії — спеціальні тимчасові заходи, що мають правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, спрямовану на усунення юридичної чи фактичної нерівності у можливостях для особи та/або групи осіб реалізовувати на рівних підставах права і свободи, надані їм Конституцією і законами України (Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»).  Це заходи, які дозволяють вразливим групам у суспільстві усунути актуальні виклики, сприяти досягненню реальної рівності.

Перелік скорочень:

АР Крим – Автономна республіка Крим

БДІПЛ ОБСЄ – Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі

БПЛА – Безпілотний літальний апарат

ВПОВнутрішньо переміщена особа

ГС ООН – Генеральний Секретар Організації Об’єднаних Націй

“ДНР” – “Донецька народна республіка”

ЄС – Європейський союз

ЗМІ – Засоби масової інформації

“ЛНР” – “Луганська народна республіка”

МГП – Міжнародне гуманітарне право

МКСМіжнародний кримінальний суд 

МС ООНМіжнародний суд ООН

ОБСЄ – Організація з безпеки і співробітництва в Європі

ООН – Організація Об’єднаних Націй

ОРДЛО – Окремі райони Донецької та Луганської областей

ПАРЄ – Парламентська асамблея Ради Європи

ПП – Перехідне правосуддя

ПР ООН – Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй

РСЗВ – Реактивна система залпового вогню

США – Сполучені Штати Америки

ТКГ – Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на сході України

ТОТ – Тимчасово окуповані території